BLI MEDLEM

Fyll i formuläret nedan:


Inbetalning

KOSTNAD: (per kalenderår)
Under 18 år: 200 kr
Vuxen (fr.o.m. året man fyller 19 år): 300 kr

BANKGIRO:
534-8834

Meddelande till mottagaren:
För- och efternamn