FÖRSÄKRING

Medlemsförsäkring

Försäkringsnummer K61940, kat 1

Alla som tecknar medlemskap i en förening som är ansluten till Svenska Klätterförbundet omfattas av en medlemsförsäkring. Försäkringen gäller fr o m att medlemsavgiften är inbetald till föreningen.

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under aktivitet inom klättring. Som sådan aktivitet räknas klättersport inklusive tävling och träning, klättring på artificiell vägg, klättring utomhus på block/klippa/is eller skidalpinism enligt höjdangivelser som inte undantas i försäkringen. Försäkringen gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna
Deltagare i prova på-verksamhet anordnad av föreningen är också försäkrade.

Försäkringen är en kollektiv försäkring och har därför vissa begränsningar. Den ersätter EJ en olycksfallsförsäkring, Svenska Klätterförbundet rekommenderar därför att alla ser över sitt försäkringsskydd.

Försäkringen gäller utomlands på samma sätt som i Sverige när utlandsvistelsen inte är längre än 45 dagar. För att du ska få ersättning för bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom kan du teckna klätterförbundets resetilläggsförsäkring. Tänk på att när du reser inom EU behöver du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det beställer du enkelt på Försäkringskassans hemsida.

Från och med 2019  inkluderas resetilläggsförsäkringen för alla som är medlemmar.

Anmäl Skada

Anmäl skada på telefonnummer 0771-950 950
Ange försäkringsnummer K61940
Kom ihåg att spara alla originalkvitton!
Fullständiga försäkringsvillkor för SKF:s medlems- och resetilläggsförsäkringar:
 Försäkringsinformation klättring
Ytterligare information hittar du på Folksams hemsida.

Ersättningar

Akutersättning högst 6% av ett prisbasbelopp
Tandskadekostnader högst 60% av ett prisbasbelopp
Sönderklippta kläder i samband med vård högst 15% av ett prisbasbelopp
Skadade idrottskläder och glasögon högst 30% av ett basbelopp
Medicinsk invaliditetsgrad 1-4%, 2500 kr
Invaliditetsgrad 5-74%, ersättningen beräknas på 250.000 kr
Invaliditetsgrad 75% och högre, 500.000 kr
Dödsfall 50.000 kr
Krisförsäkring upp till 10 behandlingstillfällen
OBS! Ska du resa utanför Norden så rekommenderar vi att du ser över ditt försäkringsskydd.

Incidentrapport

Kom ihåg att göra en incidentrapport vid skada eller tillbud! Rapporten kan göras via ett webbformulär, men du kan också göra den med hjälp av en pdf-fil, som du hittar på sidan för incidentrapport. Rapporten skickar du till:

Svenska klätterförbundet
Idrottens hus
Box 11016
100 61 Stockholm
KLÄTTERFÖRBUNDET