OM DOMEN KLÄTTERKLUBB

KLUBBEN

Vi är en nystartad klätterklubb som är ansluten till Svenska Klätterförbundet och Riksidrottsförbundet.
Alla är välkomna att bli medlemmar i Domen klätterklubb.
 
Som medlem har man en försäkring som gäller både
inom- och utomhusklättring. Man får även tidningen
bergsport 4 gånger per år.
Mer information om försäkringen finns på fliken: Försäkring

STYRELSEN

ORDFÖRANDE:
Jenny Högström
SEKRETERARE
Axel Hultqvist
KASSÖR
Gun Högström
LEDAMOT
Sara Fransson
LEDAMOT
Lars Högström
ADJUNGERANDE LEDAMOT
Ida Högström