SKF

Om Svenska Klätterförbundet

Svenska Klätterförbundet främjar och utvecklar alla typer av klättring och gör dem tillgängliga för alla i Sverige. Vi företräder klättringens discipliner i den svenska idrotts- och friluftsrörelsen samt svensk klättring i utlandet.

Vi är svenska klättrares riksorganisation och antalet förbundsanslutna klättrare växer. Förbundet bildades 1973 och är medlemmar i Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv,
UIAA, IFSC och ISMF.

 

Hemsida: